Akty prawne

1. Uchwała Senatu nr CCLVIII/2019 z dn.17.04.2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Master of Business Administration w ochronie zdrowia" na Wydziale Nauk o Zdrowiu

2. Efekty kształcenia, załącznik do Uchwały Senatu nr CCLVIII/2019 z dn. 17.04.2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Master of Business Administration w ochronie zdrowia" na Wydziale Nauk o Zdrowiu

3. Uchwała Senatu Nr CCLXV/2019 z dn. 29.05.2019 w sprawie regulaminu i zasad przyjęć na studia podyplomowe "Master of Business Administration w ochronie zdrowia"

4. Regulamin studiów podyplomowych "Master of Business Administration w ochronie zdrowia", załącznik do Uchwały Senatu Nr CCLXV/2019 z dn. 29.05.2019 w sprawie regulaminu i zasad przyjęć na studia podyplomowe "Master of Business Administration w ochronie zdrowia"

5. Wzór umowy ze Słuchaczem studiów podyplomowych "Master of Business Administration w ochronie zdrowia"

mba w ochronie zdrowia Lublin