EMBA w ochronie zdrowia

Przedmioty realizowane w ramach studiów „EMBA w ochronie zdrowia”

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w podmiotach leczniczych
 • Statystyka, big data i podejmowanie decyzji
 • Rachunkowość finansowa
 • Marketing w organizacjach ochrony zdrowia
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
 • Zarządzanie projektami
 • Audyt i kontrola wewnętrzna
 • Przywództwo
 • Komunikowanie w biznesie
 • Marketing strategiczny
 • Planowanie strategiczne
 • Prawo farmaceutyczne i ustawa refundacyjna w praktyce podmiotów leczniczych
 • Zasady prowadzenia rozliczeń z NFZ
 • Procedury kontraktowania i kontroli świadczeń z NFZ
 • Odpowiedzialność prawna kadry zarządzającej
 • Polityka lekowa państwa
 • Zasady prowadzenia badań klinicznych
 • Prawo pracy w ochronie zdrowia
 • Zasady prowadzenia działalności leczniczej
 • Kontrola i nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
 • E-zdrowie
 • Dokumentacja medyczna w praktyce
 • Negocjacje
 • Wprowadzanie zmian w ochronie zdrowia
 • Work-life balance
 • Outsourcing / insourcing w ochronie zdrowia
 • Rachunkowość zarządcza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Lean Management
 • Systemy ochrony zdrowia na świecie
 • Nowe technologie w ochronie zdrowia
 • HTA
 • Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej
 • Podstawy prawa dla kadry zarządzającej
 • Zasady odpowiedzialności personelu medycznego i podmiotów leczniczych
 • RODO w praktyce podmiotów leczniczych
 • Prawo medyczne – komentarze i głosy do orzeczeń sądowych
 • Orzecznictwo lekarskie/Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne
 • Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia
 • Prawo medyczne – aspekty praktyczne
 • Prawa lekarza – Prawa pacjenta
 • Współpraca podmiot leczniczy – podmiot tworzący
 • Informacja zarządcza
 • Zarządzanie dużym podmiotem leczniczym