Zespół

mba w ochronie zdrowia Lublin

Kierownik studiów

(kierownik organizacyjny i naukowy,
autor programu)

dr n. praw. Janusz Jaroszyński

Telefon: 576 265 988

studia podyplomowe Lublin

Zastępca kierownika studiów ds. naukowych

(koordynator organizacyjny i naukowy, współautor programu)

dr hab. n. o zdr. Bartłomiej Drop, prof. UM

mba Lublin

Sekretarz studiów

(koordynator promocji i reklamy)

lek. Monika Wojciechowska